taisteal

Conairbhealach

Glactar leis go bhfuil an bealach mar thagairt sa chiall chéanna leis an 1ªMM. Leis an tábhacht a bhaineann le tosú agus críochnú i Maidrid.

Is é seo a leanas sceideal sealadach an turais le dátaí iontrála agus imeachta de réir na mór-roinne:

An 1 Meán Fómhair, 2023, deimhneofar agus/nó athrófar áiteanna agus dátaí. Ón 2 Meán Fómhair go dtí an 15 Meán Fómhair, déanfar na coigeartuithe is gá idir tíortha de gach mór-roinn agus idir an 16 agus an 30 Meán Fómhair, dúnfar bealach an 3ú MM agus fógrófar é an 2/10/2023.

Bealaí cóineasaithe

Beidh go leor tionscnamh ann a chuirfidh leis an mbealach mar bealaí cóineasaithe a thugann neart agus déine mór don MM freisin. Tá go leor samplaí ann cheana féin sa 1ªMM. Ó ghrúpa cailíní óga a shiúil ar laethanta 10 sa Nua-Shéalainn le bheith páirteach i dtosach an MM i Wellington. Chomh maith leis sin tá samplaí de bhealaí na Meán-Oirthear / na mBalcán nó na hAfraice Theas-Oirthearach a thrasnaigh an dá cheann acu roinnt tíortha agus na mílte km.