taisteal

Conairbhealach

Glactar leis go bhfuil an bealach mar thagairt sa chiall chéanna leis an 1ªMM. Leis an tábhacht a bhaineann le tosú agus críochnú i Maidrid.

Seo a leanas sceideal trialach an bhealaigh le dátaí iontrála agus imeachta na mór-ranna i mí Eanáir 2019:

Ó Mhárta an 2019 go dtí Deireadh Fómhair, déanfar áiteanna agus dátaí a dheimhniú agus / nó a mhodhnú. Is féidir an bealach iomlán a fheiceáil i láthair na huaire sa rannóg imeachtaí:

Bealaí cóineasaithe

Beidh go leor tionscnamh ann a chuirfidh leis an mbealach mar bealaí cóineasaithe a thugann neart agus déine mór don MM freisin. Tá go leor samplaí ann cheana féin sa 1ªMM. Ó ghrúpa cailíní óga a shiúil ar laethanta 10 sa Nua-Shéalainn le bheith páirteach i dtosach an MM i Wellington. Chomh maith leis sin tá samplaí de bhealaí na Meán-Oirthear / na mBalcán nó na hAfraice Theas-Oirthearach a thrasnaigh an dá cheann acu roinnt tíortha agus na mílte km.